Quicklog-App - Automatisk kjørebok

Vår unike teknologi lar Quicklog ligge usynlig i bakgrunnen og registrere din kjørebok mens telefonen upåvirket kan benyttes til andre formål.

  • Batteribesparende løsning som slår av GPS når det ikke trengs.
  • Oppslag i bedriftsregister for korrekt navngivning av besøkssteder.
  • Registrerer automatisk bompenger med full støtte for rushtidsavgifter.
  • Viser deg hvor mye godtgjørelse du har til gode.
  • Lar deg etterregistrere bom-, ferje- og diettutgifter.
Automatisk kjørebok
Manuell kjørebok

Quicklog-App - Manuell registrering av turer

På lik linje med med Quicklog-WEB kan en også legge inn turer manuelt om en trenger å a jour-føre sin kjørebok. Vi har kunder som har lagt inn kjørebok for ett helt år på kun få timer.

  • Slår opp i bedriftsregister for rask plassering av steder i kart.
  • Regner ut teoretisk kjøreavstand basert på Google maps.
  • Foreslår utgifter til Bompenger, Ferje hvor dette er aktuelt.
  • Foreslår sist brukte eller standardformål pr tur.
  • Ivaretar regler for statens satser tilbake i tid.

Skjermskudd fra iPhone Quicklog-App

Trykk på bildet for å se det i stor størrelse

Forsiden

Velg sted

Månedsoversikt

Dagsoversikt

Turdetaljer